Zavedení flexibilní a diverzitní pracovní kultury v Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. a Hamé s.r.o.

Hlavním cílem projektu je zavedení flexibilní pracovní kultury vč. managementu MD/RD a vytvoření podmínek pro diverzitní pracovní prostředí ve vybraných provozovnách spol. Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. a Hamé s.r.o.

Více informací