Historie a tradice

Výjimečnost značky Hamé vzbuzuje otázku, co vlastně znamená její název a jak vznikla. Tato skutečnost se také pochopitelně stala i předmětem četných dohadů a diskusí. Při pátrání po historii firmy Hamé nás archivní prameny zavedly až do počátku minulého století, kdy v roce 1922 zřídil huštěnovický živnostník v Babicích konzervárenskou dílnu, ve které vyráběl kromě ovocných marmelád, povidel a šťáv i lihoviny. V roce 1933 pak tuto výrobnu získala brněnská společnost Biochema, která do Babic přinesla i obchodní označení Hamé. Tento fakt vysvětluje počátek konzervárenské výroby v Babicích. Následně společnost Biochema byla transformována do národního podniku, který již byl přímým předchůdcem současné společnosti Hamé s.r.o., ale po původu označení Hamé bylo nutné pátrat dále.


Vznik značky Hamé
Je jisté, že označení Hamé vzniklo současně s logem červeného medvěda ve žlutém poli v období po první světové válce. Po vzniku Československé republiky společnost Biochema, jako významný tuzemský konzervárenský výrobce, získala obchodní kontakty i do zahraničí a začala své výrobky vyvážet i na tak netradiční trh, jakým byla Velká Británie a především Irsko. Pro své ovocné šťávy, kečupy a marmelády hledala obchodní označení, které by prezentovalo zákazníkům v Irsku její výrobky jako kvalitní, přírodní, zdravé a plné síly, prostě jako z domácí spíže.

A tak při výběru obchodní značky padla volba na označení Hamé, což ve staroirštině znamená “domov”. Domácí kvalita výrobku, plná přírodní síly reprezentované logem největší a nejsilnější evropské šelmy – medvěda, pak měla zákazníkům dát jasně najevo, že právě výrobky značky Hamé s logem medvěda jsou tím nejlepším, co jim může trh nabídnout. A proč je méďa červený? No přece proto, že hnědých medvědů byly tehdy plné lesy a červený medvídek je mnohem veselejší a mazlivější. Exportní úspěchy obchodní značky Hamé s logem medvěda zákonitě přivedly výrobce k jejímu zavedení i v Česku, kde rychle získala velkou oblibu.

Nová etapa Hamé

Díky stálému růstu a akvizicím, rozšiřování exportních teritorií i diverzifikaci výrobního portfolia, které v současnosti již ani zdaleka netvoří jen paštiky či masové konzervy, se z Hamé, původně malé konzervárenské dílny, postupně stala potravinářská firma nejen českého, ale středoevropského významu s pobočkami a výrobními závody hned v několika státech. Této změněné pozici i záběru Hamé odpovídá i symbolická změna – opuštění firemního loga s medvědem a představení nového modernějšího loga Hamé, které se používá od roku 2013.

 

V roce 2016 se pak Hamé stalo součástí norské skupiny Orkla, předního  dodavatele  značkového spotřebního zboží a koncepčních řešení  v oblasti potravin a ingrediencí v pekárenství ve Skandinávii, v Pobaltí, na vybraných trzích střední Evropy a v Indii.

V roce 2018 bylo rozhodnuto, že dojde k postupné integraci Hamé se sesterskou společností Vitana a že vznikne nová silná potravinářská společnost Orkla Foods Česko a Slovensko.

Dne 3.února 2020 byla dokončena integrace společností Hamé a Vitana a vznikl nový právní subjekt Orkla Foods Česko a Slovensko. Od tohoto data působí Hamé jako obchodní značka.