Informace o projektu NPO - Fotovoltaický systém

Informace o projektu NPO - Fotovoltaický systém

NPO – Fotovoltaický systém – Hamé s.r.o. (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004634) je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt žadatele Hamé s.r.o. je realizovaný ve Zlínském kraji. Cílem projektu je instalace fotovoltaického zdroje a navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. V rámci způsobilých výdajů dojde k pořízení technologie Fotovoltaického systému bez akumulace energie.