Oficiální vyjádření k Máslovým sušenkám

Máslové sušenky s deklarovaným obsahem pravého másla pro Hamé dodávala společnost LIDER ARTUR, která spadala pod společnost NORDIC PARTNERS. Po akvizici LIDER ARTUR firmou MIECZKO nový vlastník provedl změnu v receptuře a máslo nahradil margarínem, aniž by tuto skutečnost oznámil společnosti Hamé.

 

Aktuálně s dodavatelem jednáme o poškození dobrého jména Hamé a náhradě škody. Všechny sušenky s nesprávnými údaji na obalu stahujeme z prodeje.

 

Všem spotřebitelům se omlouváme a zavádíme přísná opatření zamezující vzniku podobných událostí.