Hamé vybavilo nemocnici čidly na detekci vrozených srdečních vad novorozenců

Novorozenecké oddělení Uherskohradišťské nemocnice se jako jedno z prvních v České republice a vůbec první ve Zlínském kraji připojilo ke screeningu (vyhledávání) kritických vrozených srdečních vad u všech novorozenců, narozených v hradišťské porodnici.

Většinu srdečních vad dosud diagnostikovali lékaři při preventivních prohlídkách těhotných žen a porod dítěte s vrozenou srdeční vadou se plánovaně mohl uskutečnit ve specializovaném centru.

 „Bohužel tak lze zachytit pouze dvě třetiny těchto vad, u další třetiny dětí se kritická srdeční vada projeví zcela nečekaně až po narození, někdy i po několika dnech, nezřídka dokonce až po propuštění z porodnice,“ konstatuje primář dětského oddělení UHN MUDr. Jan Petrželka.

Tato skutečnost výrazně snižuje šanci nemocných dětí na odpovídající léčení a hendikepuje je v dalším životě, proto se lékaři v Uherskohradišťské nemocnici snažili tento nepříznivý stav vyřešit. Dětské oddělení zavedlo relativně jednoduchou metodu, kterou popsala a rozšířila do dalších zemí švédská lékařka Anne de-Wahl Granelli, jejím propagátorem v ČR je primář novorozeneckého oddělení FN Olomouc MUDr. Lumír Kantor.

„Princip této metody spočívá v měření okysličení krve novorozence za přesně stanovených pravidel. Z výsledku měření lze s velkou mírou jistoty vyslovit podezření na kritickou vrozenou srdeční vadu a dítě včas odeslat do dětského kardiocentra“, vysvětluje primář Jan Petrželka a dodává: „Příslušný přístroj má naše oddělení k dispozici, měli jsme však problémy se spotřebním materiálem - což jsou jednorázová čidla - který není hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Nakonec nám finančně pomohla firma Hamé a díky jejímu rychlému sponzorskému daru jsme mohli v listopadu 2014 zahájit pilotní projekt. Ověřili jsme si, že metoda je v našich podmínkách dobře realizovatelná.“

Díky nadaci firmy Synot, která poskytla sponzorský dar na nákup dalších čidel, mohli od ledna 2015 lékaři na dětském oddělení UHN přejít na standardní vyšetřování všech novorozenců. „Nově zavedená metoda tak zcela nepochybně zvýší bezpečí dětí narozených v naší porodnici,“ uzavírá primář dětského oddělení MUDr. Jan Petrželka.

Hamé rovněž opakovaně darovalo Uherskohradišťské nemocnici monitory pro kontroly dechu novorozenců.