Hamé se stalo „Zelenou firmou“

Potravinářská společnost Hamé se zapojila do projektu „Zelená firma“. Na všech pracovištích Hamé v České republice, včetně výrobních závodů, tak nyní mohou zaměstnanci odevzdávat nepotřebný elektroodpad (zářivky, baterie, tonery, CD a DVD atd.) přímo ve firmách do tzv. sběrných boxů. Takto sesbíraný odpad je pak svezen ekologicky zpracován.

Jako firma nám není lhostejné prostředí, ve kterém žijeme, a chceme se chovat pokud možno co nejvíce ekologicky. A šetrné nakládání s odpady k tomu patří, i proto jsme se zapojili do tohoto projektu. Považuji jej za jeden z neužitečnějších svého druhu v Česku. Každý se potřebujeme čas od času zbavit třeba staré žárovky nebo jiného drobného elektroodpadu a dosud byl trochu problém, kam tyto věci vhodit,“ vysvětluje důvody tohoto kroku Hamé generální ředitel Martin Štrupl.

O projektu Zelená firma: 

Projekt Zelená firma® je zaměřen na sběr baterií a drobného elektroodpadu od občanů přímo v místě jejich zaměstnání. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty do sběrného dvora či na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování občanů. Projekt byl spuštěn v lednu roku 2008 a v současné době je v něm zapojeno více než 1400 firem. Více na www.zelenafirma.cz

VÍTE, ŽE…

… elektroodpad je nejrychleji rostoucím „druhem“ odpadu?

Roste třikrát rychleji než běžný komunální odpad. Obsahuje nebezpečné látky, jako je rtuť, olovo, kadmium, ale i velké množství recyklovatelných a využitelných materiálů.

… se v Evropské unii prodá za rok 28 miliónů počítačů a 23 miliónů notebooků?

Výrobky z této oblasti obsahují množství drahých kovů, které se nacházejí zejména na deskách plošných spojů. Dle odhadů se ve 28 milionech počítačů a 23 milionech notebooků  nachází 51 tun stříbra, více než 10 tun zlata, okolo 4 tun palladia nebo 25 tisíc tun mědi.

… celosvětový průmysl výroby elektroniky spolkne 30% roční těžby stříbra nebo 10 % roční těžby zlata?

Výroba elektrických a elektronických zařízení je materiálově velmi náročná. Současná moderní elektronika může obsahovat až 60 druhů různých materiálů. Mezi drahé a environmentálně nejnáročnější materiály patří kovy, jako je zlato, stříbro, palladium, platina, měď, cín nebo antimon.