Prohlášení nepředložených akcií (PIKA) za neplatné

Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.