Darování monitorů dechu Uherskohradišťské nemocnici

Uherskohradišťská nemocnice od Nadace Křižovatka převzala celkem 10 úplně nových monitorů dechu. Tyto nové přístroje v celkové hodnotě 29 700,- Kč nemocnici prostřednictvím Nadace darovaly společnosti Hamé a Nerezové materiály. Monitory dechu BABYSENSE II okamžitě začnou fungovat na dětském oddělení, kde budou hlídat dech nově narozených dětí. Od roku 2010 takto Hamé prostřednictvím Nadace Křižovatka darovalo již 31 monitorů dechu.

Monitory převzal primář dětského oddělení Uherskohradišťské nemocnice MUDr. Jan Petrželka. „Rád bych poděkoval Nadaci Křižovatka za podporu. Od chvíle, kdy monitory dechu na oddělení využíváme, jsme zachytili dva případy, kdy byla díky včasné signalizaci monitoru zahájena resuscitace novorozence, která mu zachránila život. Monitory dechu jsou úžasnými pomocníky a zlepšují kvalitu poskytované péče.“ To potvrdila i maminka Kristýna Šimčíková, hospitalizovaná momentálně se synem Kryštůfkem: „Malý se narodil ve 34. týdnu, takže jsem moc ráda, že je pod kontrolou. Plánujeme monitor používat i doma.“

„Hlavní činností Nadace Křižovatka je zprostředkování monitorů dechu pro miminka mezi dárcem a nemocnicí. Oslovujeme firmy, instituce či společnosti a díky jejich finanční podpoře zajišťujeme  postupné obnovování těchto citlivých přístrojů v nemocnicích v téměř celé ČR,“ popsala Štěpánka Pokorníková, ředitelka Nadace Křižovatka.

My se dlouhodobě snažíme podporovat obecně prospěšné aktivity, zejména v regionech, kde máme jádro naší výroby. Například před pár dny naši pracovníci dobrovolně pomáhali uklízet veřejná prostranství v Kunovicích, ve kterých máme naše hlavní sídlo. Uherskohradišťské nemocnicí věnujeme monitory pravidelně a těší nás to, protože ti nejmenší si zaslouží zvýšenou ochranu,“ konstatoval  Robert Škrabánek, CFO společnosti Hamé.

 O Nadaci Křižovatka

Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o SIDS a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky dárcům a sponzorům pomáhá nadace vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, který je registrován u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy. Tento monitor dechu nejen hlídá zástavu dechu, ale také apnoe pauzy (bezdeší), a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka. V případě potíží okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc dospělého, který může včas poskytnout dítěti první pomoc.  Za více než 20 let své existence se nadaci podařilo díky štědrosti sponzorů a dárců vybavit novorozenecká a dětská oddělení českých nemocnic téměř 7 000 monitory dechu v celkové hodnotě 30 mil. korun.

O projektu „Maminko, dýchám“

Cílem a smyslem projektu „Maminko, dýchám“ je vybavit české nemocnice a jejich porodnická, novorozenecká a JIP oddělení monitory dechu pro každé lůžko/miminko. Dále pak umožnit rodičům vypůjčení monitoru dechu na nezbytně nutné období, když odcházejí z porodnice se svým děťátkem domů.

Společně s Nadací Křižovatka může pomáhat každý – stačí zaslat libovolnou částku na číslo účtu nadace:

Konto Nadace Křižovatka: 7608414/0600 (MONETA Money Bank)

Konto veřejné sbírky „Maminko, dýchám“: 4010040100/6800 (Sberbank CZ)

Děkujeme všem laskavým dárcům za morální podporu a finanční pomoc.

 Kontakty:

Štěpánka Pokorníková, ředitelka nadace

732 359 889 / stepanka.pokornikova@nadacekrizovatka.cz  

Marie Útlá, regionální manažerka pro Moravu

739 887 099 / marie.utla@nadacekrizovatka.cz