Upozornenie pre spotrebiteľov – odporúčaná dávka Hamánka s obsahom tuniaka je jedno balenie týždenne

V súlade so stanoveným limitom je konzumácia balenia Hamánek (Tuniak so zeleninou a zemiakom a Tuniak s červenou šošovicou a penne) jedenkrát týždenne úplne bezpečná aj pre malé deti. Informácia na obale Hamánka s obsahom tuniaka bude upresnená.

Zo správy Štátnej veterinárnej správy získanej dňa 1. novembra sme sa dozvedeli, že kvôli množstvu cudzorodých látok v detských výživách s obsahom živočíšnych produktov bol stanovený tzv. akčný limit. Do tejto skupiny patria aj vyššie uvedené výrobky.

Na základe odporúčania Štátneho zdravotného ústavu sme sa rozhodli doznačiť vyššie uvedené výrobky informáciou o odporúčanej bezpečnej týždennej dávke. Túto informáciu sme na týchto výrobkoch doteraz nemali. Okamžite po prijatí tohto odporúčania sme začali oba varianty s obsahom tuniaka sťahovať z trhu, aby sme zaistili ich správne označenie.

V prípade konzumácie balenia jedenkrát týždenne je tento výrobok úplne bezpečný aj pre malé deti a je v súlade so stanoveným limitom.

Spotrebitelia, ktorí si už tieto výrobky zakúpili a nechcú ich konzumovať, prosím, kontaktujte servis pre zákazníkov:

Daniela Znášiková, e-mail: daniela.znasikova@orkla.sk,  tel.: 0903 449 054

Monika Jurčová, e-mail: monika.jurcova@orkla.sk,  tel.: 0903 650 883

Za prípadné nepríjemnosti, ktoré vám táto situácia môže spôsobiť, sa úprimne ospravedlňujeme.