História a tradícia

Výnimočnosť obchodnej spoločnosti HAMÉ s.r.o. otvára otázku, čo vlastne znamená jej názov a ako vznikla. Táto skutočnosť sa tiež pochopiteľne stala i predmetom mnohých dohadov a diskusií. Pri pátraní po histórii firmy Hamé nás archívne pramene zaviedli až do začiatku minulého storočia, keď v roku 1922 zriadil huštěnovický živnostník v Babiciach konzervárenskú dielňu, v ktorej vyrábal okrem ovocných marmelád, sliviek a štiav aj liehoviny. V roku 1933 túto výrobňu získala brnenská spoločnosť Biochema, ktorá do Babíc priniesla i obchodné označenie HAMÉ. Tento fakt síce vysvetľuje začiatok konzervárenskej výroby v Babiciach, pretože následne bola spoločnosť Biochema transformovaná do národného podniku, ktorý už bol priamym predchodcom súčasnej spoločnosti HAMÉ s.r.o.. Po pôvode označenia HAMÉ však bolo nutné pátrať ďalej.

Vznik značky Hamé

Je isté, že označenie Hamé vzniklo súčasne s logom červeného medveďa v žltom poli v období po prvej svetovej vojne. Po vzniku Československej republiky spoločnosť Biochema, ako významný tuzemský konzervárenský výrobca, získala obchodné kontakty i do zahraničia a začala svoje výrobky vyvážať i na tak netradičný trh, akým bola Veľká Británia a predovšetkým Írsko. Pre svoje ovocné šťavy, kečupy a marmelády hľadala obchodné označenie, ktoré by prezentovalo zákazníkom v Írsku jej výrobky ako kvalitné, zdravé a plné sily, proste ako z domácej výroby.

A tak pri výbere obchodnej značky padla voľba na označenie HAMÉ, čo v staroírštine znamená „domov“. Domáca kvalita výrobku, plná prírodnej sily reprezentovanej logom najväčšej a najsilnejšej európskej šelmy – medveďa, mala dať zákazníkom jasne najavo, že práve výrobky značky HAMÉ s logom medveďa sú tým najlepším, čo im môže trh ponúknuť. A prečo je medveď červený? No predsa preto, že hnedých medveďov boli vtedy plné lesy a červený medvedík je oveľa veselší a maznavejší. Exportné úspechy obchodnej značky HAMÉ s logom medveďa zákonite priviedli výrobcu j zavedeniu značky aj v Česku, kde si rýchlo získala veľkú obľubu.

Onedlho uplynie celé jedno storočie od doby, keď červený medvedík HAMÉ začal prinášať do našich domovov potešenie s vôňou a chuťou tradičných českých výrobkov. A pretože u medveďov je tomu inak ako u ľudí, je náš červený medvedík HAMÉ i napriek svojmu okrúhlemu výročiu v plnom rozkvete svojho života a neodmysliteľne patrí do našich domovov, či im hovoríme domov, home, … alebo napríklad aj HAMÉ.