Adat- és cookie (süti) kezelési tájékoztató.

A weboldal használati szabályzata és az adatvédelm alapelvei

1.A weboldal használatának szabályai

A www.hame.hu domainnévvel rendelkező weboldalt (a továbbiakban: "a weboldal") az Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., azonosítószám: 14803691, székhelye: Mělnická 133, 277 32 Byšice, bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, B részleg, 605. betét (a továbbiakban: "Orkla Foods Česko a Slovensko" vagy "mi") hozta létre és üzemelteti.

A jelen weboldal használati szabályzata (a "Szabályzat")  azokat a feltételeket határozza meg, amelyek alapján Ön használhatja weboldalunkat. A weboldalunk elérésével és használatával Ön tudomásul veszi és elfogadja a jelen Szabályzatot. Amennyiben ezekkel a szabályokkal nem ért egyet, kérjük, hogy  weboldalunkat ne használja.

A szellemi tulajdon

A weboldal és annak egész tartalma, amely szövegekből, képekből, grafikákból, hangokból, animációkból és videofelvételekből áll, beleértve a kereskedelmi logókat és márkákat is, valamint a weboldal elrendezését, az Orkla Foods Csehország és Szlovákia kizárólagos tulajdonát képezi (vagy a jogosult tulajdonos engedélyével került felhasználásra), valamint ez a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó jogszabályok, különösen a hatályos a szerzői jogról, a szerzői joggal kapcsolatos jogokról és egyes törvények módosításáról szóló (szerzői jogról szóló törvény) Sb. 121/2000 sz. törvény védelme alatt áll.

Az előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül tilos a weboldal és tartalmának bármilyen felhasználása, hasznosítása vagy értékesítése, kivéve a személyes részre történő használatot, amely nem szolgálja a közvetlen vagy közvetett gazdasági vagy kereskedelmi haszonszerzést.

A felelősség kizárása

Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk biztosítani a weboldalon közzétett információk pontosságát és érvényességét. Ugyanakkor nem tudjuk garantálni a weboldalon közzétett információk pontosságát, helyességét (mind tárgyi, mind időbeli szempontból) és teljességét. Fenntartjuk a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor, akár előzetes értesítés nélkül is, módosítsuk. Az információk naprakészségének ellenőrzése céljából forduljon hozzánk e-mailben: vitana@orkla.cz.

Bár gondos intézkedéseket foganatosítunk a vírusoktól és más káros elemektől való védelem megvalósításában, az internet természetéből adódóan nem tudjuk garantálni, hogy a weboldalon történő látogatása mentes lesz mindenféle zavarástól, vagy teljesen kockázatmentes lesz.

Semmiféle felelősséget nem vállalunk:

 • a weboldalunkon vagy a weboldalunk által elérhető más oldalakon közzétett információkban található pontatlanságokért vagy hiányosságokért;
 • a weboldal bármilyen megszakadásáért vagy hiba előfordulásáért;
 • minden olyan kárért, amelyet egy harmadik fél jogosulatlan tevékenysége okozott, amely a weboldalon közzétett információk megváltoztatását okozta;
 • általánosságban minden olyan közvetlen vagy közvetett kárért, amely (i) a weboldal használatából vagy (ii) a weboldal használatának lehetetlenségéből ered.

A felhasználó tudomásul veszi ezt a jogi nyilatkozatot, továbbá tudomásul veszi, hogy a weboldalt és annak tartalmát saját felelősségére használja.

2.Adatvédelmi irányelvek

A személyes adatok kezelője az Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., személyi azonosító száma: 14803691, székhelye: Mělnická 133, 277 32 Byšice, bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett cégjegyzékben a 605. szekcióban (a továbbiakban: "Orkla Foods Česko a Slovensko" vagy "mi").

Az Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., tiszteletben tartja az összes személy magánéletét, és gondoskodik személyes adatainak védelméről. Elkötelezettek vagyunk a megfelelő intézkedések végrehajtása mellett, hogy biztosítsuk az érintettektől kapott valamennyi személyes adat védelmét, bizalmas kezelését és biztonságát, valamint, hogy az adatkezelést az általánosan kötelező erejű jogszabályokkal, különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,  a feldolgozásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel ("GDPR") összhangban végezzük.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat ("Szabályzat") célja, hogy tájékoztassa Önt arról, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait. Itt a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogairól is talál információkat.

Azzal, hogy megadja nekünk személyes adatait, Ön elfogadja a jelen Szabályzatot, és tudomásul veszi, hogy személyes adatait az alábbiakban meghatározott módon és célokra kezelhetjük. Amennyiben ezzel a Szabályzattal nem ért egyet, kérjük, a személyes adatait ne adja meg.

Ez a Szabályzat nem vonatkozik más weboldalakra, üzleti partnerekre vagy más harmadik felekre, még akkor sem, ha azok weboldalai a mi weboldalunkra kapcsolódnak. Nem vállalunk felelősséget vagy garanciát ezek politikájáért vagy az Ön személyes adatainak feldolgozásáért. Javasoljuk, hogy mielőtt megadja személyes adatait, tekintse át a hivatkozott vagy hivatkozott webhelyek adatvédelmi és cookie-szabályzatát.

Ez a szabályzat a következő szakaszokból áll:

 • Mi a személyes adat
  Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről, és hogyan használjuk fel azokat?
  Információátadás. Kik az Ön személyes adatainak címzettjei?
  Az Ön személyes adatait továbbítják-e az EU-n vagy az EGT-n kívülre?
  Az összegyűjtött adatok biztonsága és adatmegőrzés
  A gyermekek személyes adatainak gyűjtése és feldolgozása
  Cookie szabályzat
  Widgetek a közösségi hálózatokhoz és más alkalmazásokhoz
  Ezen alapelvek megváltozásai
  Kapcsolatfelvétel

Mik azok a személyes adatok?

A személyes adatok az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ, mint például  családi és utónév, születési dátum, e-mail cím, telefonszám stb.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről, és hogyan használjuk fel azokat?

Csak olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket Ön önként ad meg nekünk, vagy amelyeket a weboldalunkon keresztül, illetve az Önnel folytatott írásbeli vagy telefonos kommunikáció során kapunk meg. Csak olyan személyes adatokat gyűjtünk és dolgozunk fel, amelyek relevánsak, arányosak és a feldolgozás céljához viszonyítva szükséges mértékre korlátozódnak. Minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatai pontosak, teljesek és szükség esetén naprakészek legyenek.

Az Önről gyűjtött személyes adatok közé tartozhatnak:

 1. Az Ön azonosító és címadatai (pl. név, vezetéknév, cím);
 2. Az Ön elérhetőségei (pl. kapcsolattartási cím, e-mail cím és telefonszám);
 3. Életrajzi adatok (pl. korábbi munkahely, végzettség)
 4. az Ön panaszával, sérelmével vagy javaslatával kapcsolatos adatok;
 5. elektronikus adatok (pl. IP-cím, cookie-k);
 6. egyéb adatok, amelyeket Ön megad nekünk, vagy amelyeket a megállapodás szerinti szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban gyűjtünk be.

Az adatkezelés céljai különösen a következők lehetnek (minden egyes adatkezelési cél esetében feltüntetjük az adatkezelés jogalapját is):

A feldolgozás célja

A feldolgozás jogalapja

Panaszának kezelése

Szerződés teljesítése, jogi kötelezettségünk teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja)

Kérdések, javaslatok vagy panaszok megválaszolása

Szolgáltatásaink nyújtásához és ügyfeleink elégedettségének biztosításához fűződő jogos érdek; a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) és b) pontja).

Az általánosan kötelező jogi szabályozás szerinti jogi kötelezettségünknek való megfelelés

Jogi kötelezettségünk teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

A honlap Karrier rovatán keresztül történő álláspályázatának elbírálása, valamint az Önnel történő kapcsolatfelvétel, telefonon vagy e-mailben.

Szerződés teljesítése, az Ön javaslatára lefolytatott (munka)szerződés megkötésére irányuló tárgyalások, jogos érdekünk teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontja).

A munkahelyi pályázók nyilvántartása a kiválasztási eljárás után

Az Ön hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az Orkla Foods Česko a Slovensko, a.s., jogainak, jogos érdekeinek és tulajdonának védelme

jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

Ajánlatainkról, híreinkről, eseményeinkről szóló információk küldése (hírlevelek és egyéb kiadványok).

az Ön előzetes hozzájárulása vagy jogos érdekünk közvetlen üzletszerzés céljából (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont vagy GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

A weboldalunk használatának értékelése és tartalmának javítása érdekében

Az Ön hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Amennyiben Ön ehhez hozzájárulását adja, akkor az Ön személyes adatait a hozzájárulásban meghatározott célokra kezelhetjük. A hozzájárulás megadása teljesen önkéntes, és a hozzájárulás megadásának elmulasztása az Ön számára semmilyen hátrányos következménnyel nem járhat.

Az Ön hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az Orkla Foods Česko a Slovensko, a.s., jogi kötelezettségeinek teljesítése céljából feldolgozott személyes adatok megadása jogi követelmény, és Ön köteles ezeket a személyes adatokat nekünk megadni. Ezen adatok megadása nélkül nem tudunk eleget tenni az általánosan kötelező érvényű jogi előírásokból eredő kötelezettségeinknek.

Azon személyes adatok esetében, amelyekre az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez vagy jogos érdekeink érvényesítéséhez szükségünk van, Önt abban az irányba nem terheli jogi kötelezettség, hogy ezeket a személyes adatokat nekünk megadja, a személyes adatok megadása teljes mértékben önkéntes. A személyes adatok megadása nélkül azonban nem tudjuk biztosítani Önnek a kért szolgáltatásokat (egyáltalán vagy a kívánt minőségben). Abban az esetben, ha a személyes adatok feldolgozása az Ön hozzájárulása alapján történik, a személyes adatok megadása szintén teljesen önkéntes. Ön jogosult arra, hogy megtagadja a hozzájárulását, vagy bármikor visszavonja a hozzájárulását anélkül, hogy az Ön részére ez bármilyen negatív hatással lenne a velünk való kapcsolatára.

Személyes adatait nem adjuk el és nem adjuk bérbe harmadik félnek.

Információátadás. Kik az Ön személyes adatainak címzettjei?

Az Ön személyes adatait csak az erre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően adjuk át a jogosult címzetteknek.

Az Ön személyes adatait továbbíthatjuk azon illetékes hatóságoknak és más címzetteknek, akiknek az Ön személyes adatait, az általánosan kötelező erejű jogszabályok alapján, kötelesek vagyunk továbbítani. Ezek a címzettek az Ön személyes adatait tőlünk függetlenül, különálló adatkezelőként fogják kezelni.

Jogunkban áll az Ön személyes adatait olyan személyeknek is átadni, akik adatfeldolgozóként a részünkre személyes adatokat dolgoznak fel, valamint akikkel szerződést kötöttünk a személyes adatok feldolgozására. Ide tartoznak például az Ön számára nyújtott szolgáltatásainkban részt vevő külső beszállítók. Ezek a beszállítók kizárólag a mi utasításaink szerint járnak el, csak az Ön személyes adataihoz férnek hozzá, amennyiben az szükséges az adatgyűjtés céljának eléréséhez, és ugyanazok a biztonsági és titoktartási kötelezettségek kötik őket, mint minket. A feldolgozók aktuális listáját a privacy@orkla.cz oldalon találja.

Az Orkla Foods Česko a Slovensko, a.s.,  társaság jogos érdeke alapján az Ön személyes adatai az Orkla Csoporton belül belső adminisztratív célokból megosztható. Az Orkla Csoport az ORKLA ASA-t jelenti, amelynek székhelye: 0277 OSLO, Drammensveien 149A, Norvégia, nyilvántartási szám: 910747711, valamint leányvállalatait vagy az általa irányított vállalatokat.

Az Ön személyes adatai az EU-n vagy az EGT-n kívülre továbbótódnak-e?

Arra való tekintettel, mivel az Orkla számos országban működik, az Ön személyes adatai az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokban lévő címzettek számára is átadásra kerülhetnek, illetve az EGT-n kívüli országokba továbbíthatók vagy ott tárolhatók. Ezekben az országokban a személyes adatok védelmének jogi szintje alacsonyabb lehet, mint az EGT-n belül. Az ilyen esetekben biztosítjuk, hogy az Ön személyes adatai a megfelelő biztosítékok megkötésével  kerüljön feldolgozásra (például a személyes adatok címzettjével megkötött általános szerződéses záradékok révén).

Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy némely EGT-n kívüli ország lényegében az EGT adatvédelmi szabályaival egyenértékű adatvédelmet nyújt. A személyes adatok ilyen országokba történő továbbítása nem igényel további jogi biztosítékokat (ezen országok listájának megtekintésére kattintson ide). Azon országok esetében, amelyek nem rendelkeznek ilyen jóváhagyással kérhetjük, hogy járuljon hozzá személyes adatainak továbbításához, illetve az az adatokat az Európai Bizottság által jóváhagyott szabványos szerződéses záradékok szerint továbbítjuk. Ez nem vonatkozik arra az esetre, amennyiben az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok lehetővé teszik számunkra, hogy az ilyen továbbítást ezen lépések nélkül végezzük el.

Az összegyűjtött adatok biztonsága és adatmegőrzés

Szigorú fizikai, elektronikus és adminisztratív biztonsági intézkedéseket alkalmazunk arra, hogy megvédjük az Ön adatait az illetéktelen személyekkel szemben, valamint a jogellenes feldolgozás, a véletlenszerű elvesztés, megsemmisülés és sérülés ellen, mind online, mind offline módban.

Személyes adatait csak addig őrizzük meg, ameddig az adatkezelés célja érdekében szükséges. A személyes adatok feldolgozásának időtartamát a következő kritériumok alapján határozzuk meg:

 1. amennyiben a személyes adatok feldolgozása jogi kötelezettségeink teljesítése céljából történik, az Ön személyes adatait a vonatkozó jogi kötelezettségünk fennállásának időtartama alatt kezeljük;
 2. a személyes adatoknak a szerződés teljesítésének jogcíme alapján történő feldolgozása esetén (vagy abból a célból, hogy az Ön kérésére a szerződés megkötése előtt megtegyük a megfelelő lépéseket), az Ön személyes adatait az Ön és köztünk fennálló vonatkozó szerződéses kapcsolat időtartama alatt kezeljük;
 3. a személyes adatok jogos érdekeink alapján történő feldolgozása esetén az Ön személyes adatait az adott védett érdekünk fennállásának időtartama alatt kezeljük. Például a jogaink védelme érdekében a szerződésből eredő kötelezettségeink megszűnését követően a szerződés megszűnését követő még 5. naptári év végéig  az Ön személyes adatait feldolgozzuk. Az Önnel szembeni jogainkat vagy kötelezettségeinket érintő jogi, közigazgatási vagy egyéb eljárások megindítása és folytatása esetén azonban az adatkezelés nem szűnik meg az ilyen  folyamatban lévő eljárások lezárása előtt;
 4. az Ön hozzájárulása alapján feldolgozott személyes adatokat addig kezeljük, amíg Ön vissza nem vonja a hozzájárulását (kivéve, ha a hozzájárulás megszerzésekor rövidebb feldolgozási időszakot határoztunk meg).

A gyermekek személyes adatainak gyűjtése és feldolgozása

Ha Ön 15 évesnél fiatalabb, és beleegyezését kívánja adni ahhoz, hogy személyes adatait a weboldalunkon keresztül kezeljük (pl. hírlevelünkre való feliratkozással), kérjük, kérje szülei, gyámja vagy más törvényes képviselője jóváhagyását, mielőtt bármilyen személyes adatot megadna nekünk.

Az Ön jogai

Az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban az alábbi jogokkal rendelkezik. Felhívjuk figyelmét, hogy e jogok gyakorlására bizonyos kivételek vonatkozhatnak, és ezért nem minden helyzetben gyakorolhatóak. Amennyiben Ön él a jogával, és a kérelme megalapozottnak bizonyul, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb egy hónapon belül megtesszük a szükséges intézkedéseket (indokolt esetben ez az időtartam további két hónappal meghosszabbítható).

Ha érintettként élni kíván az Önre vonatkozó, általunk kezelt személyes adatokkal kapcsolatos jogaival, a következő e-mail címen léphet kapcsolatba velünk: privacy@orkla.cz. Jogai gyakorlása során kikérhetjük, hogy személyazonosságát megfelelő módon igazolja. Ez egy megelőző biztonsági intézkedés, amelynek célja, hogy megakadályozza, hogy illetéktelen személyek hozzáférjenek az Ön személyes adataihoz.

 • A tájékoztatáshoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető módon tájékoztatást kapjon személyes adatai feldolgozásának módjáról.

 • A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy igazolást kapjon tőlünk arról, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása folyamatban van-e, és amennyiben ez így van, akkor jogosult arra, hogy hozzáférjen az adott személyes adatokhoz (beleértve a kapcsolódó információkat is) és azok másolatát megkapja.

 • A kijavításhoz való jog

Kérheti tőlünk a pontatlan személyes adatainak helyesbítését. Ön kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is, többek között egy kiegészítő nyilatkozat megadásával.

 • Törléshez való jog

Ön kérheti tőlünk a feldolgozott személyes adatainak törlését; amely a GDPR 17. cikkében meghatározott feltételek mellett lehetséges. Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos esetekben ez a jog nem gyakorolható, és az Ön adatait továbbra is tárolhatjuk.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bizonyos esetekben kérheti, hogy korlátozzuk az általunk végzett adatfeldolgozás mértékét (pl. az Ön kifogásainak ügyintézése idejére).

 • Az adatok átadására való jog

Ön kérheti, hogy az Önről elektronikus formában feldolgozott személyes adatait szerződés vagy az Ön hozzájárulása alapján továbbítsuk Önnek vagy egy harmadik félnek.

 • A hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben a személyes adatok feldolgozása az Ön hozzájárulásán alapul, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, és megakadályozhatja a hozzájárulásban megjelölt célú további feldolgozást. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti az adatkezelés jogszerűségét a visszavonást megelőző időszakban.

 • Tiltakozás benyújtására irányuló jog

Amennyiben az Ön személyes adatait  a mi jogos érdekeink alapján kezeljük, Ön jogosult tiltakozni az ilyen feldolgozás ellen. Viszont mi be tudjuk bizonyítani, hogy a további feldolgozásnak a részünkről kényszerítő erejű, jogos okai vannak.

Ha az Ön személyes adatait direkt marketing célokra dolgozzák fel, akkor bármikor joga van tiltakozni ezen adatok feldolgozása ellen. Ha Ön tiltakozik az adatai közvetlen üzletszerzési célú feldolgozás ellen, a személyes adatokat a továbbiakban nem kezeljük ilyen célokra.

 • Jogorvoslati kérelemhez és panaszhoz való jog

Ha úgy véli, hogy személyes adatainak feldolgozása a törvény megsértésével történik, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, ezt követően mi ezt azonnal orvosolni fogjuk. Ez nem  befolyásolja Ön azon jogát, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban Ön közvetlenül az adatvédelmi hatóságnál panaszt nyújtson be.

A sütik alkalmazásának alapelvei

Ez a weboldal sütiket használ. A használatukról és beállításaikról további információkat itt talál.

A jelen szabályzat módosításai

Fenntartjuk a jogot, hogy szükség esetén a jelen Szabályzatot módosítsuk vagy kiegészítsük (elsősorban az általánosan kötelező adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekében). Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a jelen Szabályzatot, hogy tájékozódjon a változásokról. A jelen szabályzat frissített változata mindig elérhető lesz a weboldalunkon.

Kapcsolatfelvétel

Amennyiben a személyes adatainak feldolgozásával és védelmével kapcsolatban bármilyen kérdése van, illetve a jelen Szabályzattal kapcsolatban bármilyen észrevétellel rendelkezik, ezen az e-mail címen forduljon hozzánk: privacy@orkla.cz.