Společnost Hamé s.r.o. zpracovává na těchto webových stránkách cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Proti zpracování osobních údajů pro účely analytiky máte právo vznést námitku. Vznesení námitky lze učinit na tomto kontaktu: marketing@hame.cz

Biopotraviny pod značkou Hamé

Bio je nepřehlédnutelným trendem, který si mezi námi postupně nachází stále více příznivců - návrat k přírodě, tradiční způsob pěstování rostlin bez chemických hnojiv, chování zvířat v jejich přirozeném prostředí– to jsou hlavní spojovací prvky pro výraz BIO.

Společnost Hamé se řadí mezi dynamické společnosti, pro něž je charakteristické sledování trhu, ochota vycházet vstříc přáním a očekávání svých zákazníků, a proto klade velký důraz i na kontinuální vývoj nových výrobků.

V posledních několika letech stále větší skupina spotřebitelů věnuje zvýšenou pozornost výběru potravin. Velká část z nich dává přednost bio výrobkům před klasickými, konvenčně zpracovávanými. Proto ani trend bio nemohl zůstat společností Hamé nepovšimnut a do sortimentu jsou pravidelně zaváděny i bio výrobky. Jedná se především o výrobky pro nejmenší, ale také např. lahodné džemy.

Co jsou to Biopotraviny
Suroviny pro výrobu biopotravin jsou produktem ekologického zemědělství. Jsou souladem mezi přírodou a šetrným přístupem člověka k životnímu prostředí.

Při produkci surovin nesmí být užívány hnojiva minerálního původu, hormony, pesticidy, geneticky modifikované organismy či jiné látky, které narušují životní prostředí nebo se v něm přirozeně nevyskytují.

Při následném zpracování nejsou užívány přídatné látky jako jsou „Éčka“, stabilizátory, pojiva, a další.

Vyloučení těchto látek jako jsou chemické prostředky, aditiva, umělá hnojiva nebo geneticky modifikované organismy, vede k menší zátěži našeho organismu. Z těchto důvodů jsou tak biopotraviny vhodnější i pro citlivější jedince s jistou mírou intolerance vůči některým složkám obsaženým v konvenčních potravinách.

Jelikož výroba i zpracování bio potravin jsou ekonomicky náročnější než pěstování a výroba klasických potravin, odrážejí se tyto náklady i v konečné ceně. Biopotraviny tak představují sice dražší, zato zdravější a pro Vaše tělo výrazně lepší alternativu k produktům většinového potravinářského průmyslu.

Hamé a kvalita biopotravin
Kvalita bioproduktů je určována nejen kvalitou celého zemědělského systému, ale i celého zpracovatelského postupu. Je dána způsobem, jakým byly rostliny vypěstovány, jak byla zvířata chována a jak byl bioprodukt zpracován, skladován a distribuován.

Společnost Hamé dbá na dodržování přísných kontrolních standardů, které zaručují, že se ke spotřebiteli dostává vysoce kvalitní produkt.

Biopotraviny mohou být jednou z cest jak zkvalitnit vlastní jídelníček a rozšířit jej o potraviny, které jsou leckdy chuťově výraznější, plné vůní a nezřídka s vyšší obsahem vitamínů a minerálů.

Jak poznáte biopotraviny?
Biopotraviny je možno jednoznačně rozpoznat podle jejich označení evropským bio logem - od 1. července 2010 je povinností používat na všech bio potravinách, vyrobených či balených v EU nové evropské logo, jež znázorňuje hvězdy EU seskupené ve tvaru listu na zeleném pozadí. Jde o velmi jednoduchý symbol obsahující dva jasné prvky, jimiž jsou příroda a Evropa.

Vítězné logo, které nahradilo původní logo s klasem, vzešlo z celoevropské soutěže, do níž se mohli zapojit studenti škol zaměřených na umění a design. Z 3422 předložených návrhů vybrala porota složená z mezinárodně uznávaných odborníků 10 do užšího výběru. Po kontrole autorských práv byla vybrána 3 loga, kde o vítězném rozhodovali online přímo občané. Návrh, který vytvořil student z Německa Dušan Milenković, získal 63 % hlasů.

Bio logo musí být vždy doprovázeno číselným kódem kontrolní organizace a místem produkce zemědělských surovin, použitých na výrobu dané biopotraviny.

V České republice kontrolované a certifikované biopotraviny jsou opatřeny biologem a kódém jedné ze tří akreditovaných kontrolních organizací, pověřených ministerstvem zemědělství:
- KEZ o.p.s., CZ-BIO-001
- ABCERT AG, organizační složka, CZ-BIO-002
- Biokont CZ, s.r.o., CZ-BIO-003

Současně však musí vedle evropského bio loga na výrobku zůstat bio loga národní – v případě České republiky je to tzv. „biozebra“. Na výrobcích mohou být také uvedena bio loga, která si navrhnou jednotliví výrobci, tzv. loga soukromá.

Společnost Hamé uvádí na svých biopotravinách nejenom logo biopotravin Evropské unie a českou „biozebru“, ale pro lepší orientaci svých zákazníků označuje své biopotraviny vlastním, dobře viditelným logem Bio.

Bio výrobky společnosti Hamé nesou na svém obalu kód CZ-BIO-002.

Za biopotraviny není možno jednoznačně považovat výrobky, které na svém obalu nesou pouze označení jako zdravá výživa, ekologická potravina, vyrobeno v souladu s životním prostředím a podobně. Nemusí to znamenat, že nejedná o výrobek šetrný nejen ke konzumentovi, ale i přírodě, ale spíše to, že produkt nebyl výrobcem buď certifikován nebo nesplňuje některou jinou podmínku pro legislativní zařazení mezi biopotraviny.

Jaké výrobky bio má Hamé ve svém sortimentu?
Přehled veškerých v současnosti vyráběných biopotravin společností Hamé si můžete vyhledat prostřednictvím rozšířeného vyhledávání na hlavní stránce těchto webových stránek.